Werkwijze van ALL INTEGRATED


ALL INTEGRATED is een no-nonsens bedrijf. Geen dikke rapporten, geen hoofdstukken vol met bedrijfsbeschrijvingen over uw bedrijf (wij kunnen alleen maar opschrijven wat u heeft verteld, maar daar heeft u ons niet voor nodig).
De oplossingen die ALL INTEGRATED levert zijn:
• Zo simpel mogelijk
• Modulair van opzet
• Daar waar mogelijk gebaseerd op open standaarden
• Ondersteunend aan uw bedrijfsprocessen
• Op elkaar afgestemd (Dit is ook de basis voor onze naam, ALL INTEGRATED)
• Kosten efficiëntDoelgericht
• geaccepteerd in de organisatie.

Bij de aanvang van een project willen wij eerst de probleemstelling duidelijk hebben en definiëren een einddoel (de zogenaamde SOLL-situatie). Vervolgens bepalen we de raakvlakken die de beschreven SOLL-situatie met, andere bedrijfsprocessen, de omgeving en infrastructurele componenten heeft.
Nu kunnen we bepalen wat de scope van het project zou moeten zijn. In overleg met de opdrachtgever bepalen we het uiteindelijk te ontwikkelen en op te leveren eindproduct. Essentieel hierbij is dat ook de raakvlakken met andere processen en voorzieningen hierbij vastgelegd worden.
ALL INTEGRATED werkt vervolgens de mogelijke alternatieven uit. Dit gebeurd op een praktisch niveau, waarbij concrete oplossingen worden aangedragen voorzien van een inschatting van de kosten en doorlooptijden. Natuurlijk wordt in deze fase ook de eventuele rol van ALL INTEGRATED in het vervolgtraject in het kostenplaatje meegenomen. In overleg met de opdrachtgever wordt er vervolgens een oplossing gekozen.
Hierna begint het realisatietraject. ALL INTEGRATED kan hierin de rol van adviseur op zich nemen, maar kan ook de regie totaal overnemen. Hierbij is het van belang, dat opdrachtgever en ALL INTEGRATED duidelijk afspreken wie bijvoorbeeld mogelijke inkoop e.d. coördineert. In voorkomende gevallen is het ook mogelijk dat ALL INTEGRATED de totale uitvoering op zich neemt.
In de beleving van ALL INTEGRATED eindigt de rol van ALL INTEGRATED als een project is opgeleverd en in productie draait. Vanzelfsprekend is dan ook de beheersorganisatie hier op ingericht.
ALL INTEGRATED is in principe niet een partij die onderhouds en of systeembeheertaken voor operationele projecten uitvoert. Wel kan ALL INTEGRATED de coördinatie van deze activiteiten verzorgen als deze bij derden zijn belegd. Voorbeelden hiervan zouden kunnen zijn de aansturing van een hostingpartij of een club waar bepaalde taken zijn geoutsourced.
Voor meer informatie neem Contact met ons op via ons informatie aanvraag formulier of bel ‪036-8803721‬

Informatievoorziening, management en automatisering