business analyse


ALL INTEGRATED Interim- en Projectmanagement

Naast inhoudelijke dienstverlening, levert All Integrated ook diensten op het gebied van Interim Management, Projectmanagement en veranderprocessen. All Integrated werkt hierbij vanuit een bedrijfskundige optiek. Centraal hierbij staan de diensten, services en/of producten die moeten worden geleverd en de manier waarop de informatie-architectuur wordt opgezet, ingericht en gerealiseerd. All Integrated structureert de processen die benodigd zijn voor ontwikkeling, realisatie en beheer, en belegt verantwoordelijkheden. Organisatorisch wordt de organisatie ingericht en de medewerkers begeleid. Bijzondere aandacht wordt hierbij besteed aan zaken als inzicht in de behoeften en situatie van de klant, samenwerking, motivatie, resultaatgerichtheid en kennisdeling. Daarnaast moeten leveranciers gemanaged en een governance structuur worden ingericht.

Over ons

ALL INTEGRATED werkt vanuit een Bedrijfskundige achtergrond en een jarenlange ervaring met informatisering- en  automatiseringprojecten en organistieveranderprojecten. ALL INTEGRATED beschikt over een groot netwerk in automatiseringsland. Ze weet wat er in de markt te koop is, hoeveel iets mag kosten en hoe zaken moeten worden aangepakt. ALL INTEGRATED is volledig onafhankelijk van welke leverancier dan ook en kiest altijd voor oplossingen die het beste bij de probleemstelling passen.

Informatievoorziening, management en automatisering