zakelijk


Collaboration Tools

Met collaboration (samenwerking) wordt binnen de ICT wereld gerefereerd, aan tools die de samenwerking met anderen faciliteren (en dan het liefst een combinatie van verschillende tools die elkaar versterken).

Informatievoorziening, management en automatisering