Cloud computing


Cloud computing is de verzamelterm voor het afnemen van een kant en klare service of ICT dienst, die buiten de deur beschikbaar wordt gesteld. Het is vergelijkbaar met het afnemen van elektriciteit of kraanwater ( we hebben tegenwoordig niet allemaal zelf een waterbron of een aggregaat om stroom op te wekken). De term Cloud computing zegt niets over de mate waarin het product een eindproduct is. Bekende eindproduct uit de Cloud zijn Email diensten als Gmail of Microsoft Live en hun betaalde varianten voor de zakelijke markt, online boekhouden of Skype telefoneren. Bekende services zijn bijvoorbeeld online back up van verschillende aanbieders, Hosting voor websites, of het beschikbaar stellen van computercapaciteit (bijvoorbeeld Microsoft Azure).

Cloud computing biedt vele voordelen doordat er gebruik gemaakt kan worden van schaalvoordelen, specialistische kennis, gedeelde voorzieningen etc. Toch moet er niet lichtzinnig mee worden omgegaan, want Cloud computing kent ook de nodige aandachtspunten. Veelgenoemde zijn o.a. privacy, continuïteit van de dienstverlening bij bijvoorbeeld faillissement van service provider, Juridische issues omdat de servers soms in andere landen staan met andere wettelijke kaders, etc..Ook de kwaliteit van dienstverlening, de mogelijkheid informatie met ander systemen te integreren en de mogelijkheid de systemen in de toekomst verder aan te passen aan veranderende wensen, zijn zaken die goed geregeld moeten worden.

Samenvattend kunnen we stellen dat Cloud computing heel veel te bieden heeft en de komende tijd grote invloed op de manier van automatiseren zal gaan hebben wel is het zo dat Cloud computing initieel goed overdacht en ingericht moet worden. All Integrated kan u hierbij begeleiden.

Informatievoorziening, management en automatisering