Collaboration Tools


Met collaboration (samenwerking) wordt binnen de ICT wereld gerefereerd, aan tools die de samenwerking met anderen faciliteren (en dan het liefst een combinatie van verschillende tools die elkaar versterken).

Veel mensen kennen een aantal populaire tools als MSN, Skype en videoconferencing.  Dit soort tools aangevuld met mogelijkheden als gezamenlijk aan documenten kunnen werken,  projectruimten, Unified Messaging (bijvoorbeeld je voicemail uitluisteren via je mail), het delen van agenda informatie en vergaande integratie van vaste en mobiele telefonie, worden in onderlinge samenhang als Collaboration aangeduid.
Naast het delen van gereedschappen en informatie biedt Collaboration ook veel vrijheid in het gebruik van voorzieningen en devices. Tevens voorziet het in feedback over de activiteiten en beschikbaarheid van mensen waarmee samen wordt gewerkt zonder dat dit met harde afspraken vastgelegd hoeft te worden. Deze “Fuzzie Logic” gebruikerservaring  is alleen mogelijk als op technisch niveau gebruik wordt gemaakt van eenduidig gedefinieerde interfaces en koppelvlakken. Het onderliggende Infologische model moet  gebaseerd zijn op eenduidig gedefinieerde Business Logica.
Hoewel Collaboration duidelijk wat anders is dan WEB 2.0 (RSS, Twitter, Linkedin, Facebook,) waarmee je elkaar op ontwikkelingen attendeert en op elkaar reageert, zien we dat de hiervoor gebruikte technieken steeds verder naar elkaar toe convergeren
All Integrated heeft veel ervaring met het opzetten en inrichten van Collaboration omgevingen. Wij helpen u graag hiermee.

Informatievoorziening, management en automatisering