Open standaarden


Een van de begrippen met een enorme politieke lading. Hier wordt op dit moment veel over geschreven. Meestal wordt hierbij gerefereerd aan standaarden die niet aan een bedrijf toe horen (zoals ODF) of door een ieder vrij te gebruiken zijn. Ten onrechte wordt deze term ook nog wel eens gebruikt voor standaarden die niet aan Microsoft behoren (denk aan PDF van Acrobat).  Op de website Nederland open in verbinding vinden we de volgende definitie:

  • De standaard is goedgekeurd en zal worden gehandhaafd door een not-for-profit organisatie, en de lopende ontwikkeling gebeurt op basis van een open besluitvormingsprocedure die toegankelijk is voor alle belanghebbende partijen (consensus of meerderheidsbeschikking enz.);
  • De standaard is gepubliceerd en over het specificatie document van de standaard kan vrijelijk worden beschikt of het is te verkrijgen tegen een nominale bijdrage. Het moet voor een ieder mogelijk zijn om het te kopiëren,  beschikbaar te stellen en te gebruiken om niet of tegen een nominale prijs;
  • Het intellectuele eigendom - m.b.t. mogelijk aanwezige patenten - van (delen van) de standaard is onherroepelijk ter beschikking gesteld op een royalty-free basis;
  • Er zijn geen beperkingen omtrent het hergebruik van de standaard;

Voor u als ondernemer is het overigens veel interessanter, dat een standaard door anderen goed te lezen is en of data uitwisseling op een eenvoudige manier kan plaatsvinden. Zo is een Microsoft Word document geen open standaard maar kan wel door vrijwel de hele wereld worden gelezen.  En omgekeerd zijn er open standaarden waar niet iedereen de juiste software voor heeft om die te kunnen lezen of die bij sommige bedrijven uit veiligheidsoverweging niet worden toelaten.Omdat ALL INTEGRATED de aansluitbaarheid van verschillende systemen en de uitwisselbaarheid van data als een van de belangrijkste voorwaarden ziet voor effectieve automatisering, is ALL INTEGRATED groot voorstander van het gebruik van standaarden. Een centrale regulering kan hierbij zeker positief bijdragen. Van belang hierbij is om altijd voor ogen te houden dat open standaarden een middel zijn en niet een doel op zich. Als u het dus fijn vind om bijvoorbeeld met Microsoft Word te blijven werken, moet dat dus kunnen. Per slot van rekening blijkt iedereen het te kunnen lezen.

ALL INTEGRATED adviseert en helpt u graag met het opzetten en inrichten van uw omgeving. Vul ons contactformulier in voor meer informatie of bel ‪036-8803721‬

Informatievoorziening, management en automatisering