Websites maken en onderhouden, het gebruik van Content Management Systemen (CMS)


Zorg dat u zelf bepaalt wat er op uw websites komt te staan en dat u zelf voor inhoudelijke wijzigingen kan zorgen. Websites met verouderde, verkeerde of nooit wijzigende informatie dragen niet bij aan een positief imago. Ze hebben voor de klant over het algemeen weinig toegevoegde waarde of leveren zelfs een afbreukrisico. Zorg daarom dat u de mogelijkheid heeft zelf de informatie te kunnen wijzigen en ook de processen hierop heeft ingericht.

Om dit te bereiken wordt veelal een Content Management Systeem (CMS) gebruikt. In een dergelijk systeem wordt geregeld hoe een website zich gedraagt. U moet hierbij denken; huisstijl, toegang en autorisatie, menu structuren, Mail verzending vanuit uw website, ondersteuning van forums, Polls, enquêtes etc. Daarnaast zorgt het CMS ervoor dat de data die u op uw website wilt tonen, netjes in een database wordt opgeslagen en middels slimme filters en zoekstructuren weer beschikbaar gemaakt kan worden.

Daar waar wat geavanceerdere zoeksystemen worden gebruikt en de content in haar onderlinge samenhang wordt getoond, spreekt men vaak van Kennismanagement.

Ook deze website van ALL INTEGRATED is gebouwd middels een CMS. Hiervoor is gebruik gemaakt van het Open Source systeem Drupal.
 

ALL Integrated helpt u graag op weg met het opzetten en inrichten van uw Website en CMS.

Voor meer informatie klik hier voor ons contactformulier of bel ‪036-8803721‬

 

Informatievoorziening, management en automatisering