De architectuur van de infrastructuur


Infrastructuur is het geheel van middelen en software die het mogelijk maken om middels de diverse applicaties de benodigde functionaliteiten beschikbaar te maken. Naast zichtbare componenten behoren ook de randvoorwaardelijke aspecten als kosten, beveiliging, continuïteit, duurzaamheid, beheerbaarheid, etc. tot de infrastructuur. In analogie met de bouwwereld noemen we degene die hier structuur in brengt en het eindresultaat uitwerkt, de architect.

Voorbeelden van infrastructurele componenten zijn;Als de samenhang ontbreekt,.....

 • PC's
 • Servers
 • Operating systemen
 • Netwerk
 • Verbindingen
 • Firewall
 • Storage (SAN, NAS)
 • Webservers
 • Mailservers
 • Virtualisatie
 • Database management systeem
 • Gebruikersbeheer (Active Directory e.d.)
 • Backup voorzieningen
 • Mobiele devices
 • Voorzieningen voor telefonie
 • Collaboration tools (instant messaging, videoconferencing)
 • UPS (uninterupted power suply)
 • Etc.

Duidelijk mag zijn dat hier (net als in de bouwwereld) vele keuzes gemaakt kunnen worden voor de componenten en de manier waarop ze onderling samenhangen. De keuzes zijn situatie afhankelijk, en gekozen componenten kunnen op verschillende manieren worden ingezet (of ingericht). Duidelijk mag zijn dat de onderlinge samenhang en afhankelijkheden een strakke regie vragen. Helaas wordt in de praktijk vaak vanuit oplossingen voor deelproblemen gehandeld, waardoor er uiteindelijk oplossingen ontstaan die moeilijk of niet beheerbaar zijn, veel kosten en niet tot het optimale resultaat leiden. Omdat het vaak veel verschillende componenten betreft van verschillende leveranciers die op verschillende manieren worden aangeboden is het erg lastig de juiste keuzes te maken  en de totale architectuur te optimaliseren

ALL INTEGRATED heeft al 20 jaar ervaring met deze problematiek en de juiste expertise om de voor u optimale architectuur te ontwerpen en u te helpen deze op een kosten efficiënte manier te realiseren vanuit uw huidige situatie. Naast de technisch inhoudelijke ondersteuning kan ALL INTEGRATED u ook helpen bij het leveranciersmanagement op dit gebied.

Informatievoorziening, management en automatisering