Geïntegreerde Kantoorautomatiserings omgeving

 

Mail verzenden en ontvangen met uw eigen bedrijfsnaam als domeinnaam. Het maakt hierbij niet uit of u op kantoor met outlook (op een vaste pc of op steeds wisselende of zelfs meerdere tegelijk) werkt, onderweg met een Smartphone of black Berry, of op een willekeurige plaats via het internet met een browser uw post wil lezen, versturen of bewerken. Moderne KA-omgevingen ondersteunen vrijwel allemaal Unified Communication. Dit is een modewoord wat eigenlijk zegt dat alle vormen van communicatie die elektronisch opgeslagen kunnen worden, middels eenzelfde interface beschikbaar komen. Dit betekent bijvoorbeeld dat mails, faxen, voicemails,vergaderverzoeken, etc,. allemaal via uw inbox worden aangeboden. Er wordt dus geen onderscheidt meer gemaakt op basis van de fysieke verschillen in bron of bestemming van dergelijke communicatie-uitingen.

Bij het opzetten van een geïntegreerde KA-omgeving moet ook nagedacht worden over de archivering van de data. In veel KA-omgevingen zitten er beperkingen aan de hoeveelheid data die kan worden opgeslagen (bijvoorbeeld in Outlook 2 GB per mailbox), de hoeveelheid die dagelijks in de back up kan worden meegenomen, of wat uit performanceoogpunt acceptabel is. Daarnaast blijkt de mail vaak niet volledig doorzoekbaar (inclusief de bijlagen). Ten slot komen er steeds meer wettelijke verplichtingen hoe we met onze mailarchivering moeten omgaan (Sarbanes-Oxley (SOx), Basel2, etc.).
Uiteraard moet de beveiliging hierbij niet vergeten worden.
 

ALL INTEGRATED kan u adviseren en ondersteunen bij het optimaal inrichten van uw kantoorautomatiseringsomgeving. Vul ons contactformulier in voor meer informatie of bel ‪036-8803721‬