Over de naam en Pay-off van All Integrated


ALL INTEGRATED

De naam All Integrated is gebaseerd op noodzaak zaken in hun onderlinge samenhang te bekijken. Een gefragmenteerd ICT landschap, waarin verschillende componenten geen informatie kunnen uitwisselen of waarbij de uitwisseling alleen via rigide voorgeprogrammeerde procedures verloopt, is in de ogen van All Integrated uiterst ongewenst. Goed informatiemanagement betekend, dat je met minimale inspanningen zoveel mogelijk relevante informatie kan opleveren. Informatie betekent intrinsiek al, dat losse gegevens worden verijkt tot bruikbare informatie. Deze verrijking vind veelal plaats door verschillende sets met gegevens met elkaar te combineren. Echter als informatiesystemen zo worden gemaakt dat alle afhankelijkheden hard in een applicatie worden ondergebracht, verdwijnt de mogelijkheid om de reeds beschikbare informatie verder te gebruiken in combinatie met nieuwe of andere gegevens en/of informatie. Ook wordt daarmee de onderhoudbaarheid van de oorspronkelijke omgeving ernstig beperkt. All Integrated beoogt informatie in onderlinge samenhang te beschouwen (informatiemanagement) en oplossingen juist modulair en koppelbaar te maken. Uiteraard met als uitgangspunt een beheersbare en betaalbare eindoplossing te creëren.

Creative

Creative is een verwijzing naar de werkwijze van All Integrated. All Integrated probeert eerst een gevoel voor het eindresultaat te krijgen, dan een stap achteruit te doen (vgl. het bekijken van een schilderij) om van daaruit de mogelijke oplossingen te beschouwen. Hierdoor komen alle oplossingen in beeld, in plaats van altijd maar voortborduren op een reeds ingeslagen wegen.

Resourceful

Resourceful is een verwijzing naar de kwaliteiten van All Integrated. Een zoekactie middels Google op het woord Resourceful, levert als bovenste twee hits de volgende definities:

·         Able to act effectively or imaginatively, especially in difficult situations.

·         Ingenious, capable, and full of initiative, esp in dealing with difficult situations

All Integrated wil en kan zich op basis van deze eigenschappen onderscheiden in de markt.

Informatievoorziening, management en automatisering